101 princip za dobar UX dizajn


Autor: Vil Grant
Postoji ogroman broj knjiga o dizajniranju za web. Sve one daju više pravaca i opcija za rješavanje dizajn izazova. Mnogi od njih su potpuno pogrešni. Što je dovelo do toga da čitava generacija dizajnera ne uspijeva da napravi interfejse koji su korisni, softvere koji su intuitivni i proizvode koje prosječan čovjek može da razume. 101 UX Princip to mijenja. 101 način, da se 101 UX problem riješi jasno i konzistentno.
Besplatna dostava
$ 21,85

101 princip su mišljenja. Neki dizajneri će ih pogrešno shvatiti, ali ovi principi su ukorenjeni za narednih 20 godina rada na webu. Oni nisu zasnovani na teoriji, nego na praksi. Jednostavno rečeno, provereno su tačni. Oko toga nema dileme.

Sledeći korake Jakoba Nilsena i Dona Normana, ova knjiga predstavlja priručnik za UX profesionalce, koji pokrivaju sve od lozinki, do planiranja kompletne korisnikove interakcije sa proizvodom. Izgradite dublje razumevanje aksesibilnog dizajna i implementirajte isprobane i testirane strategije u svojoj kompaniji.

Šta ćete naučiti?

  • Način korišćenja tipografije da tekst bude čitljiv.
  • Dizajniranje kontrola, radi pojednostavljenja interakcije.
  • Kreiranje navigacije čiji sadržaj ima smisla.
  • Prenošenje informacija sa konzistentnom ikonografijom.
  • Efikasno upravljanje korisničkim informacijama.
  • Predstavljanje napredka korisniku.
  • Obezbeđivanje interfejsa za korisnike sa očtećenjima vida ili pokreta.
  • Razumevanje i odgovaranje na korisnikova očekivanja.
Oznake proizvoda