Albert Camus

(07. novembar 1913.-04.januar 1960.)

Francuski filozof, romanopisac, dramatičar, esejist i dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1957. godine. Ostao je poznat po karakterističnom načinu pisanja doživljaja ljudskog postojanja, budući da je modernog čovjeka smatrao čudovištem. Sva djela ovog pisca baziraju se na osnovnoj ideji apsurda ljudskog postojanja. Polazi od negativnog stava prema današnjem modernom čovjeku, a nasuprot njega idealizira stare Grke. U svom eseju “Pobunjeni čovjek” piše da se cijeli svoj život borio protiv filozofije nihilizma. Njegova religioznost bila je predmet mnogih rasprava, a s tim u vezi on je napisao “Ne vjerujem u Boga” i nisam ateist. Oduvijek je želio da ga se gleda kao čovjeka, a ne pripadnika neke veće ideologije, jer mu je čovjek uvijek bio važniji od institucija. Insistirao ja na tome, da ga se ne povezuje ni sa jednom ideologijom.