Aleksa Šantić

(27.maj 1868.-02. februar 1924.)

Bosanskohercegovački pjesnik i akademik srpske nacionalnosti i jedan od najpoznatijih predstavnika novije lirike u BiH. Njegovo pjesničko stvaralaštvo obolježilo je prelaz iz 19. u 20. vijek. Pisao je povezujući ideje i patnje tog vremena, i o svojoj rodnoj grudi. Njegova poezija prepuna je emocija, od velike tuge, ljubavi, bola i prkosa, pa sve do opisa socijalno ugroženog naroda koji pati, a kojemu je i sam pripadao. Njegova ljubavna poezija razvila se, pod velikim utjecajem sevdalinke- ljubavne muslimanske pjesme. Tako je napisao i pjesmu “Emina”, koju je narod prihvatio kao sevdalinku, a rijetki znaju da je to njegovo djelo. Bio je jedan od osnivača kulturnog lista “Zora”, kao i predsjednik srpskog pjevačkog društva “Gusle”, kako bi počeo da širi nacionalnu svijest među svojim narodom.