Allahov poslanik i njegova porodica (ehli-bejt)


Ova knjiga je, prije svega, rezultat zrelosti i intelektualne širine autora koja se ogleda u samoj strukturi knjige, koja odiše izobiljem informacija. Autor nam, na jedan veoma lahak i sistematski uređen način, donosi sliku o porodici Muhammeda, s.a.v.s., u širem smislu.
Godina izdanja: 2018
Izdavač: Jusuf Dž.
$ 2,75

Djelo Jusuf-ef. Džafića se bavi sirom Allahovog poslanika, a.s., te životom i djelom 79 muškaraca i žena iz Vjerovjesnikovog ehli-bejta koji su živjeli u ranom islamskom periodu: Poslanikovim roditeljima, djecom, ženama, amidžama, tetkama, te potomcima svih 5 loza ehli-bejta (h. Alijinom, h. Abbasovom, h. Džaferovom, h. Akilovom i h. Harisovom lozom). U uvodnom poglavlju autor je sažeto, ali jezgrovito pojasnio jezičko i terminološko značenje izraza ehli-bejt, pravne propise o ehlibejtu, dužnosti muslimana prema ehli-bejtu, te ehli-bejtske vrline, ali i njihove odgovornosti i dužnosti. U zaključku sui iznesena petnaest opažanja vezanih za ranu povijesti Poslanikove (s) porodice.

Prema riječima recezenata, ovo je do sada najsveobuhvatnija knjiga o ehli-bejtu na našim prostorima.