Antigona


Autor: Sofoklo
Teško je naći knjigu koja na emotivniji način govori o ljubavi sestre prema bratu i hrabrosti u borbi za svoj princip. Nakon smrti kralja Edipa dva brata se bore za vlast pri čemu obojica stradaju, ali se jedan od njih, prema odluci novog kralja Kreonta – brata Edipove žene, ne smije dostojno pokopati.
Godina izdanja: Prije 442. pr. Kr.
$ 2,20

Glavni lik, Antigona, ipak je pokopala svoga brata koji je proglašen izdajnikom prekršivši time i zabranu tebanskog kralja Kreonita, koji govori svome sinu Hemonu, njenom zaručniku, da ona nije više dostojna biti njegova žena. Antigona je ukopom svoga brata izvršila svoju moralnu dužnost koju je stavila ispred građanske. Djelo otvara vječnu dilemu o izboru između dvije stvari koje su nam važne u životu te se, na izvjestan način, Antigona može pronaći u mnogima od nas. Ako bismo se složili s Aristotelom da od svih književnih vrsta tragedije najbolje djeluju na emocije publike, čime će kasnije Šekspir osvojiti cijeli svijet svojim djelima, onda je ovo djelo postiglo svoj cilj.

Oznake proizvoda