Duga, alkar i pripovijesti


Zbrika pripovjedaka koja svaka na svoj način, ilustriraju jedan čvrst i zatvoren patrijarhalan poredak te njegove posljedice.
$ 1,65
Oznake proizvoda