Efid Šehić

(1975.)

Efid Šehić, rođen je u selu G. Bioča, kod Ilijaša, gdje je živio do rata. Sa okupacijom rodnog kraja, našao se kao izbjeglica u Visokom, gdje je završio okupacijom prekinuto obrazovanje. Po prestanku ratnih djelovanja, ostao je profesionalno u vojsci, da bi, nakon dvadeset godina aktivne službe, bio umirovljen. Živi u svom rodnom mjestu. Objavio je dvije knjige: Zar nije došlo vrijeme ruža, i Školjka bez bisera.