Euripid

(oko 480-406. god. St. e.)

Starogrčki dramatičar, posljednji od tri velika tragička pjesnika antičke Grčke, nakon Eshila i Sofokla. U mladosti je stekao bogatu naobrazbu, a smatra ga se sljedbenikom sofistike. Pripisuje mu se brojka od oko 90 napisanih drama. S mnogima se dramama natjecao i osvajao nagrade. Do danas je sačuvano njih 19. U svojim dramama bogove uspoređuje i izjednačava s ljudima, i uvodi monologe. Drame su mu ispunjene samo savremenim govorom ljudi, bez pretjeranog ukrašavanja i opisivanja. Smatraju ga začetnikom psihološke drame. Postoje saznanja da je njegova popularnost narasla, tek nakon njegove smrti. Tako je i priznanje za svoja djela i književno stvaralaštvo dobio, tek nakon svoje smrti, a danas je jedan od najutjecajnijih tragičara svih vremena.

Sortirajte kao
Prikaz
po stranici

Elektra

Elektra je grčka tragedija. Radnja smještena u grad Argos nekoliko godina nakon Trojanskog rata, govori o žestokoj borbi za pravdu Electre i njenog brata Oresta za ubistvo njihovog oca Agamemnona od strane Klitemnestre i njihovog očuha Egista.
$ 1,65