Evlija Čelebija o Bošnjacima


Autor je prikupio, sistematizirao i elaborirao mnoštvo (na)pisanih činjenica u samoj Sejahatnami, kao i viđenja i stavove drugih znanstvenika o temi, koristeći pri tome obimnu literaturu.
Godina izdanja: 2015
Izdavač: Jusuf Dž.
$ 2,75

Sejahatnama, napisana u deset svezaka, obuhvata opise Čelebijinih putovanja sredinom 17. stoljeća, koja su s prekidima trajala preko 45 godina. Iz takvog jednog djela, izdvajajući i valorizirajući sve ono što je u vezi s Bosnom i Bošnjacima, mladi intelektualac Jusuf Džafić ispoljio je nesvakidašnji duhovni i emotivni filing prema jednoj ovakvoj temi, nudeći nam obilje histoiografskih iluminacija. Prema rezul- tatima istraživanja, jasno je da je autor veoma studiozno i analitično pristupio iščitavanju i analizi Čelebijinog djela, a zatim sve to znalački sistematizirao i posložio u svojoj pripremljenoj studiji.

Oznake proizvoda
Kupci koji su kupili ovaj proizvod kupili su i