Ibn Hazm: život i djelo španskog genija


Ibn Hazm: život i djelo španskog genija, prva je biografija o ovom znamenitom učenjaku na bosanskom jeziku. Iako sažeto, dr. Syed Noorzuha Barmaver, profesor neuroznanosti na Tsing Hua univerzitetu na Tajvanu, napisao je veoma sadržajan pregled života i djela ovog znamenitog učenjaka, bez suvišnih detalja, a čitaocima dubljeg interesovanja daje smjernice za daljnja istraživanja.
Godina izdanja: 2020
$ 2,75

Većina radova o Ibn Hazmu i njegovom intelektualnom pregnuću, koji se mogu pronaći na evropskim jezicima, radovi su nemuslimanskih autora, što pokazuje da u muslimanskim krugovima Ibn Hazmu nije posvećena dovoljna niti akademska niti čitalačka pažnja, a koju, odista, zavređuje učenjak njegovih životnih i intelektualnih postignuća.

Zbog svega prethodno kazanog, prvi prijevod njegove biografije na bosanski jezik od izuzetnog je značaja, a za buduće generacije predstavljat će početni korak u proučavanju Ibn Hazmovog života i djela.

Oznake proizvoda
Kupci koji su kupili ovaj proizvod kupili su i