Isak Samokovlija

(03. septembar 1889. – 15. januar 1955.)

Bosanskohercegovački liječnik i književnik, a pisao je djela sa bosansko-jevrejskom tematikom. Njegov književni pravac je realizam. Nakon diplome prvo je radio kao ljekar, a kako mu je književnost bila najveća ljubav, pisao je noću kad bi završio s poslom. Pisao je za svoju dušu, o svom narodu i mukama s kojim se suočavao i suosjećao je sa svakim likom. Na pisanje je gledao kao na vrstu duga, prema tom svom narodu. Poznat je po svojoj dobroti, nesebičnosti i pružanju pomoći onima, kojima je je ona trebala. Prva pripovjetka koju je izdao je bila “Rafina avlija” iz 1927. Godine. Pripovjetka predstavlja simbol borbe nad mržnjom, a Samokovlija je njome nastojao razbiti predrasude o Židovima, kao isključivo bogatom narodu. Dvije godine kasnije objavio je i svoju prvu zbirku pripovjetki “Od proljeća do proljeća”, kroz koju je opisao život siromašnih sarajevskih židova, običnih radnika. Njegove pripovjetke su nailazile na pozitivne kritike velikih pisaca, kao što su Meša Selimović i Ivo Andrić, a njegovim najboljim djelom se smatra “Nosač Samuel” iz 1946. godine..