Islamska tradicija Bošnjaka: izvori, razvoj i institucije, perspektive


Zbornik radova s naučnog skupa Islamska tradicija Bošnjaka: izvori, razvoj i institucije, perspektive, koji je održan 14, 15. i 16. novembra 2007. godine u Sarajevu. Skup je organizirao Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini
$ 3,30

Ovaj naučni skup još jednom je snažno podsjetio na osnovne normativne izvore islamskog učenja (Kur’an časni i Poslanikovu uzoritu praksu – sunnet), ukazao na njihovo autentično razumijevanje i kritički valorizirao njihovo povijesno realiziranje na našim prostorima, tačnije pokazao je kakva je bila njihova bosanska i(li) bošnjačka percepcija i recepcija. Osim identificiranja i kritičkog valoriziranja islamske tradicije Bošnjaka kao fundamentalnog aspekta ukupne tradicije Bošnjaka, ukazano je i na one dijelove naše tradicije koje je potrebno snažno promovirati i ciljano dalje razvijati jer su oni neophodni za našu sadašnjost i budućnost.

Budući da je na ovom skupu raspravljano o islamskom aspektu u tradiciji Bošnjaka, sasvim je razumljvo da su njegovi učesnici bili uglavnom naši alimi, znalci i autoriteti islamskog mišljenja unutar IZ-e, koji su iz samog duha nauka islama (al-ulum al-islamijja) ukazali na zorna pokazanja ovog učenja u skoro svim sferama života Bošnjaka. No, odato je dužno priznanje i svim ranijim istraživačima koji su se bavili našom tradicijom sa stanovišta svjetovnih znanosti, jer je taj njihov čin, s obzirom na vrijeme i društveni kontekst u kojem su to činili, bio i odvažan i hrabar i pomogao je da ona bude i očuvana i odbranjena.

Oznake proizvoda