Islamske zanimljivosti


Čitajući ovu knjigu, imate priliku naučiti i saznati na stotine novih, vrlo korisnih i interesantnih zanimljivosti koje će Vam pokazati koliko je bogata islamska kultura i civilizacija, a da o tome niste mnogo znali.
Godina izdanja: 2018
Izdavač: Jusuf Dž.
$ 2,75

Spoj oblasti kojima se u ovoj interesantnoj ’’enciklopediji’’, odnosno korisnom priručniku i vodiču, bavio Džafić, ovu knjigu čini još interesantnijom, zanimljivijom i drugačijom od drugih. Čitajući ove sadržaje prelazit ćete iz sfere fikha, hadisa i akaida, potpuno neprimjetno, u sferu povijesti islama, arhitekture, te  islamske kulture i civilizacije, u najširem značenju tih riječi i pojmova.  

Ova knjiga, kao koristan priručnik bogat mnoštvom islamskih zanimljivosti iz različitih stoljeća islamske povijesti, može poslužiti i kao izvor za mnoge kvizove znanja koje mogu organizirati nastavnici i profesori islamske vjeronauke sa svojim učenicima u sklopu nastave, te mnogi muallimi sa svojim mektepskim polaznicima većih uzrasta.

Ova knjiga nas ne tjera da je odjednom čitamo. Ona nam dozvoljava da zbog različitih tema kojima obiluje na svakoj, nakon čitanja, zastanemo i dobrano razmislimo. Ne samo razmislimo, već i navedene korisne zanimljivosti i zapamtimo. Posebno se ova poruka odnosi na naše mlade čitaoce kojima će znanje stečeno iz ove knjige, zasigurno, sutra koristiti u životu.

Oznake proizvoda
Kupci koji su kupili ovaj proizvod kupili su i