Josip Eugen Tomić

(18. X. 1843 – 13. VII. 1906)

Tomić, Josip Eugen, hrvatski književnik i prevoditelj 1858. godine je upisao bogosloviju, koju je nakon pet godina napustio. Kao urednik časopisa Glasonoša boravio je u Karlovcu; istodobno je pomagao u uređivanju časopisa Slavonac. U Varaždinu je radio na mjestu namjenskog učitelja. Studirao je pravo u Zagrebu i u Grazu, gdje je 1867. i diplomirao. Bio je imenovan županijskim kotarskim pristavom u Požegi, zatim promaknut na mjesto županijskoga podbilježnika. Od 1869. živio je u Zagrebu, radeći također u činovničkoj službi (vladin tajnik, vladin savjetnik, banski savjetnik). Naslijedivši Šenou na mjestu dramaturga Hrvatskoga zemaljskoga kazališta (1873–79), nastavio je njegov program promicanja francuskog repertoara i stalne brige o književnom ukusu šire publike. Zaokupljen pretežito bosanskohercegovačkom prošlošću, prikazao ju je odbacujući hajdučko-tursku tematiku i klasičnu dihotomiju »krst i nekrst«, te poput L. Botića predstavio narod, muslimanski i kršćanski, kao nedjeljivu cjelinu.

Sortirajte kao

Zmaj od Bosne

Roman "Zmaj od Bosne" prvi je Tomićev znacajniji književni uspjeh. Ovaj povijesni roman, nastao 1879. godine, ima za temu sudbinu Husein-kapetana Gradašćevića (1802-1834) zvanog "Zmaj od Bosne" gradačačkog kapetana i kasnije bosanskog vezira, jednog od pokretača pobune Bošnjaka (1831.) koja je za cilj imala autonomiju unutar Osmanskog carstva.
$ 1,65