Jovan Dučić

(17. februar 1871. – 07. april 1943.)

O godini rođenja postoje sporovi i nejasnoće. Jovan je bio srpski pjesnik i diplomata. Jedan je od vodećih predstavnika srpskog modernizma, te jedan od najvećih majstora forme u srpskoj poeziji. U srpsku poeziju je unio duh francuskog parnasizma i simbolizma. Dučić je pisao pjesme, prozna djela, literarne eseje i studije o piscima, te pjesnička pisma. Bio je jedan od osnivača časopisa “Zora”. Prvu zbirku pjesama objavio je u Mostaru 1901. godine. Dva osnovna motiva njegove poezije su priroda i ljubav – puno melanholije, javlja se misao o rastanku, prolaznosti, sumorna raspoloženja, uzdasi, tugovanja, jesenji pejzaži. Vrhovno načelo njegove poezije je naći najsavršeniji izražaj. Njegova poezija blješti slikovitošću i melodičnim ritmom.