Karl Popper

Rođen 28. lipnja 1902. u Beču u imućnoj intelektualnoj kršćanskoj obitelj židovskog podrijetla. Obolio tijekom gimnazijskog školovanja, prekinuo školovanje, te 1918. započeo privatni studij na bečkom sveučilištu. 1919. aktivno se uključuje u ljevičarski studentski pokret, kojega napušta nakon brutalne reakcije vlastodržaca. Kraće vrijeme uključen u dobrotvorni rad pod vodstvom Alfreda Adlera, znamenitog psihoanalitičara. Nakon naknadno položene mature 1922. službeno upisuje sveučilišni studij. 1925. dobiva diplomu učitelja u osnovnoj školi. Doktorira iz filozofije 1928. 1929. dobiva diplomu nastavnika matematike i fizike za srednje škole.  Radi kao srednjoškolski nastavnik (1930-36.) i u to vrijeme piše jedno od svojih glavnih djela, Logika znanstvenog otkrića. Povezan s njime, ali ne i član Bečkoga kruga. S dolaskom nacionalnog socijalizma napušta domovinu da bi sačuvao život. 1937. postaje profesor filozofije u Novom Zelandu. 1946. zapošljava se u Londonu na London School of Economics, 1949. postaje nastavnik logike i znanstvene metode na Sveučilištu u Londonu. Britanska kraljica dodjeljuje mu plemićka titulu (vitez) 1965. Umirovljen 1969. Filozofski djeluje sve do svoje smrti 17. rujna 1994. Pokopan u rodnome gradu.