Krv realpolitike: afera Srebrenica


Srebrenica nije samo sinonim za najveći pokolj na Starom kontinentu nakon završetka Drugog svjetskog rata. Srebrenica također nije samo sinonim neuspjeha velikih sila da spriječe povratak genocida u Evropi. Detaljan uvid u diplomatske procese u nedjeljama koje su prethodile tragediji otkriva da velike sile snose mnogo veći teret odgovornosti.
Izdavač: Buybook
Stara cijena: $ 12,00
$ 9,85

Krv realpolitike: Afera Srebrenica, osvjetljava dinamiku vođenja vanjske politike velikih sila koja je utjecala na sudbinu namijenjenu enklavama istočne Bosne i time daje mogućnost novog tumačenja dejtonskog pregovaračkog procesa. Ova knjiga, zasnovana na citatima direktnih aktera u događajima, nudi neumoljivu i objektivnu demonstraciju stepena odgovornosti velikih sila, posebno Francuske, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, u genocidu koji se odvijao pred njihovim očima. Ovaj istraživački rad pokazuje kako su i zašto ove tri velike sile pregovarale o napuštanju Srebrenice i tom lakovjernom trgovinom potpomogle posljednji genocid dvadesetog vijeka.

Oznake proizvoda