Lejla Softić

Lejla Softić je diplomirana ekonomistica sa 20+ godina iskustva u bankarstvu i konzaltingu. Učestvovala je u više projekata za podršku razvoju poduzetništva u BiH, sa ciljem da stečeno iskustvo u bankarskoj industriji implementira u širem poslovnom okruženju i time doprinese razvoju BH ekonomije i društva. Autorica je ePriručnika© iz oblasti: menadžmenta i HRM-a, finansija, marketinga i prodaje.

Sortirajte kao

Suvremeno liderstvo i HRM

U suvremenom uvjetima poslovanja postoji više različitih pristupa liderstvu. Sve transformacijske promjene započinju sa liderom koji je u stanju nadahnuti zaposlenike za novu svrhu i misiju. Zaposlenici su najdragocjeniji resurs, zahvaljujući kojem se može postići ili uništiti poslovni uspjeh preduzeća. Cilj knjige je potaknuti lidere na promjene tradicionalnog pristupa upravljanju ljudskim resursima (HRM) i primjenu suvremenog pristupa pri razvoju talenata.
$ 8,20

Suvremene finansije i digitalni novac

Upravljanje finansijama u digitalnim uvjetima zahtijeva poznavanje i primjenu suvremenih tehnologija. Digitalni novac sve više se koristi kao zamjena za konvencionalni novac. Zahvaljujući digitalnim tehnologijama finansijski resursi mogu se koristiti na više inovativnih načina, a ne samo putem bankarskog sistema. Cilj knjige je na jednom mjestu prezentirati osnovne pojmove koje je potrebno poznavati pri upravljanju osobnim finansijama u digitalnom dobu.
$ 8,20

Osnove upravljanja osobnim finansijama

Pri upravljanju osobnim finansijama svaki pojedinac treba donositi vlastite finansijske odluke u skladu sa osobnim finansijskim ciljevima. Finansijska pismenost pojedinaca nije uvijek na zadovoljavajućem nivou, što može dovesti to neadekvatnog upravljanja osobnim finansijama i prezaduženosti pojedinaca. Cilj knjige je na jednom mjestu prezentirati osnovne pojmove koje je potrebno poznavati pri odgovornom upravljanju osobnim finansijama.
$ 8,20