Manfred Spitzer

(27.5.1958.)

Manfred Spitzer, doktor medicine, dr. je medicinski direktor, profesor i predsjedavajući (šef odjela) novoosnovane Psihijatrijske bolnice na Univerzitetu u Ulmu (Universitätsklinik für Psychiatrie), Njemačka. Njegove istraživačke aktivnosti usredotočene su na vezu između kognitivne neuroznanosti i psihopatologije, koristeći multimodalne tehnike neuroimaginga, kao što su potencijali povezani sa događajima, funkcionalna magnetna rezonanca, transkranijalna magnetna stimulacija i eksperimentalne neuropsihološke metode za proučavanje psihijatrijskih simptoma, sindroma i poremećaja. Godine 2004. osnovao je Transfer centar za neuroznanost i učenje (Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen [ZNL]), čiji je direktor. Njegove nastavne aktivnosti uključuju glavno sedmično predavanje iz psihijatrije na Univerzitetu u Ulmu i seminare o temama iz kognitivne neuroznanosti i psihijatrije.

Sortirajte kao

Digitalna demencija

Ova knjiga govori o upotrebi računara u našem svakodnevnom životu, a posebno životu djece i mladih. Autor se temelji na psihijatrijskim i neurološkim saznanjima, uključujući njegovo iskustvo kao neurologa. Čitatelju se nudi da preispita navike u vezi s računarima, pametnim telefonima i tabletima.
$ 4,30