Marcel Proust

( 10. Juli 1871. – 18. Novembar 1922. )

Marcel Proust na neki je način bio izvan svog vremena. Radilo se prije svega o jednoj zanimljiivoj ličnosti koja je pokušavala svojim specifičnim načinom pisanja upoznati društvo na trenutno stanje u društvu kojem su skoro svi bili izloženi. Kao izobražen i profinjen mladić kretao se u mondenim građanskim, umjetničkih i aristokratskim krugovima, pisao i prevodio, posebno djela engleskoga estetičara Johna Ruskina, koji je presudno utjecao na njegovo kasnije stvaralaštvo. U roku od dvije godine umiru mu roditelji I od tada počinje samački život. Počinje njegov neprestani rad na književnosti I piše svoje najveće djelo ‘’U traganju za izgubljenim vremenom’’ koji se sastoji od sedam dijelova.