Matija Mažuranić

(4. februar 1817.- 17. april 1881)

U rodnome je gradu izučio kovački zanat. Često je putovao po Austriji te Srbiji i Bosni, dospio je i do Carigrada, a poslije je živio u rodnome mjestu baveći se građevinskim poduzetništvom. Bio je i gradonačelnik Novoga. Njegov Pogled u Bosnu, ili Kratak put u onu krajinu, učinjen 1839–40. po Jednom Domorodcu (1842) prvi je cjelovitiji putopis u hrvatskoj književnosti. Djelo je bilo osobito zanimljivo onodobnomu čitateljstvu jer je obrađivalo slabo poznatu bosansku svakodnevicu, a oduševljeno ga je pozdravio već S. Vraz kao prvu u prozi »naški« pisanu knjižicu. Bez obzira na svrhu putovanja, Pogled u Bosnu može se čitati i kao pustolovna pripovijest s naglaskom na istočnjačkoj egzotici u duhu europskih romantičara. Kao građa poslužilo je i Matijinu bratu Ivanu u pisanju spjeva Smrt Smail-age Čengića.

Sortirajte kao

Pogled u Bosnu

Putopis Matije Mažuranića objavljen u Zagrebu 1842. godine pod naslovom "Pogled u Bosnu" nerijetko se čitao, a i danas se čita, kao vjerodostojan izvor za poznavanje prilika u onodobnoj Bosni.
$ 2,45