Midhat Kurtović

(1972.)

Midhad Kurtović rođen je u Humu, Foča. Od 1973. godine živi u Sarajevu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Komparativnu književnost i bibliotekarstvo diplomirao je 2000. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Na istom fakultetu, 2013. godine, magistrirao je književnohistorijske nauke. Od 2001. godine radi u JU Biblioteka Sarajeva na različitim bibliotečkim poslovima. Bio je glavni urednik omladinskog časopisa Urban Bug. U sarajevskim časopisima objavljivao je kratke priče, stručne radove iz oblasti bibliotekarstva i književnosti, novinske kolumne i članke. U okviru projekta ''Vodič kroz Sarajevo'' učestvovao je na Bijenalu mladih umjetnika Evrope i Mediterana u Rimu 1999. godine.

Sortirajte kao

Između etike i estetike

Midhad Kurtović u svom radu tretira širok spektar žanrovski veoma raznovrsnih tekstova iz Kišove zaostavštine: skice, bilješke i fragmente; novinske članke; intervjue; govore; književne prikaze i književne kritike; književne polemike; eseje; oglede; studije. Osnovni cilj njegovog istraživanja bio je da na temelju svih tih tekstova pokuša što vjerodostojnije rekonstruisati Kišovo viđenje književnosti.
$ 11,45