Miguel de Cervantes Saavedra

( 29. Septembar 1547. – 23. April 1616.)

Jedan je od najvećih španjolskih pripovjedača i pisaca svjetske književnosti. Pisao je i stvarao između dvije epohe - renesanse i baroka. Isprva je bio kardinalov tajnik, kasnije stupa u vojsku te sudjeluje u Bitci kod Lepanta gdje je poražena turska flota. U toj borbi je izgubio ruku. Nakon očeve smrti ima financijskih teškoća koje ga dovode u zatvor te počinje pisati jedno od najpoznatijih djela svjetske književnosti – roman Don Quijote, Cervantes je u njemu dao humanistički orijentiranu sliku čovjekova života i njegovih bitnih zaokupljenosti, obrađujući stalni sukob između realnosti i ideala.