Muhamed Seid Serdarević

(8. decembar 1882 – 26. maj 1918)

Muhamed Seid Serdarević je rođen u Zenici. Os­novno obrazovanje, kao i početno srednje vjersko, stekao je u rodnom mjestu pred ocem Abdulhamid-ef. muderrisom Sultan-Ahmedove medrese. Iza toga se 1889. g. upisuje u Gazijin Hanikah, gdje se odmah uključio u „najviši ders“ kako je sam pričao. Predavanja je slušao pred uvaženim alimom Meh- med-ef. Muftićem, muderrisom Kuršumlije medrese, a kasnije i kod Ahmed- ef. Hadžijamakovića, muderrisa Hanikaha, koji se upravo vratio sa studija iz Istanbula. Serdarević je istovremeno pohađao i Daru-l-muallimin i završio ga 1904. g. sa odličnim uspjehom. Za nepunih 36 godina svoga života ostavio je dubokog traga u životu Muslimana Zenice u BiH. Inače, Serdarevićev rad karakterističan je po njegovom originalnom pisanju, prevodilačkoj djelatnos­ti, reformi vjerske nastave, organizovanju mualimsko-imamskog staleškog udruženja i pisanju udžbenika na narodnom jeziku.

Sortirajte kao
Prikaz
po stranici

Fikhul-ibadat

Ovo djelo “Fikh-ul-ibadat” doživjelo je više izdanja na arabeci i kasnije na latinici i do danas predstavlja jedan od najznačajnih i nezaobilaznih udžbenika iz Fikhul-ibadata hanefijskog mezheba.
$ 1,40