Petar Kočić

(29. juni 1877. - 27. august 1916.)

Srpski pjesnik pisac I političar. Iz gimnazije u Sarajevu biva istjeran zbog srbovanja koju završava u Beogradu. Svoju karijeru nastavnika započinje u Skopju kasnije u Sarajevu gdje su ga otpustili I protjerali. Organizovao je magazin "Otadžbina" u Banjoj Luci a nakon toga i politički pokret koji je podržavao borbu protiv Austrougarske i naročito protiv ostataka feudalnog sistema. Kao nacionalni i socijalni revolucionar Kočić je imao podršku među seljacima i omladinom pa je odabran za člana Bosanskog sabora u Sarajevu. Zbog njegove borbe, vlasti su ga učestalo hapsile i gonile. U njegovim pripovijetkama glavni motiv je težak život seljaka i njegova nostalgija za slobodom, a najpoznatija je ‘’Jazavac pred sudom’’.