Pogled u Bosnu


Putopis Matije Mažuranića objavljen u Zagrebu 1842. godine pod naslovom "Pogled u Bosnu" nerijetko se čitao, a i danas se čita, kao vjerodostojan izvor za poznavanje prilika u onodobnoj Bosni.
$ 2,20

Iako se Mažuranićev putopis može danas posmtrati i sa kritičkog aspekta analizirajući autorove opservacije kao puke stereotipe i konstrukte i činjenicu da je uzimao u obzir neke faktore koji su djelovali pri formiranju njegovih predodžbi o Bosni, ovom putopisu treba pristupiti kao “dragocjenom dokumentu kulturalnih susreta, koji otkriva percepciju kulturalne distance”, dokumentu koji je rezultat “interakcije između kulturnih stereotipa i osobnih zapažanja”, ali i kao historijskom izvoru koji pokazuje motive i načine konstruiranja i učvršćivanja stereotipa kako bi se postigli određeni ideološki ili politički ciljevi. Za one koji se bavi historijom ili historiografijom, ovo djelo je značajan izvor kritičkog pročuavanja o društvenim i političkim kretanjima pred kraj Osmanske vladavine u Bosni i Hercegovini.

Oznake proizvoda
Kupci koji su kupili ovaj proizvod kupili su i