Richard Bach

(23. jun 1936 -)

Bio je američki pisac i avijatičar. Svjetsku slavu je stekao nakon objave svojih popularnih bestselera. Nakon aktivnog bavljenja vojskom počeo se baviti pisanjem, a prve tri knjige koje je napisao govorile su o letenju avionima i odražavale njegovu ljubav prema letenju. Tek njegova četvrta knjiga Galeb Jonathan Livingston, objavljena 1970. godine, učinila ga je popularnim i poznatim piscem. Kod Bacha je letenje metafora života, a život je traganje, proces stalnog učenja i ponovnog otkrivanja onoga što čovjek oduvijek zna, ali je na to zaboravio.