Objavite svoju e-knjigu

Željeli ste objaviti svoju knjigu a niste imali finansijske ili tehničke mogućnosti?

Amber Vam omogućava da u roku od 48 sati objavite svoje izvorne radove, bez ikakve novčane naknade ili tehničke pripreme. Podijelite svoje autorske knjige sa svijetom i ostvarite zaradu od svog rada u digitalnom okruženju.

1. Registracija kao korisnik

Sve što je potrebno jeste da registrujete svoj korisnički profil na našoj platformi i javite se na autori@amber.ba sa Vašim prijedlogom izdanja, uz kratak opis i sažetak Vašeg rada.

2. Redakcijski pregled

Naš redakcijski tim pregledat će Vaš rad i javiti Vam da li Vaš rad ispunjava uređivačke kriterije samostalnih izdanja na našoj platformi. Iako smo liberalno otvoreni za pisanu riječ, Amber ne podržava bilo kakva izdanja koja direktno pozivaju na mržnju, erotska djela niti djela koja promovišu nasilje. Za stručna djela potrebna Vam je najmanje jedna profesionalna nezavisna recenzija od priznatog stručnjaka iz oblasti kojoj pripada Vaša knjiga.

3. Ugovor o autorskim pravima

Nakon prihvaćanja Vaše knjiga za plasman na platformi, s Vama sklapamo Ugovor o autorskim pravima, kojim se definiše naše međusobne obaveze i prava.

4. Tehnička priprema i postavljanje u katalog

Vašu knjigu pripremamo u elektronski format i sa potrebnim podacima plasiramo na platformu. Vi dobijate pristup svom panelu putem kojeg pratite prodaju, statistiku i ostale podatke u vezi vaše knjige.

Promovišite svoju knjigu!

Život knjige počinje onda kada pronađe mjesto kod svojih čitalaca. Pratite naš blog putem kojeg dajemo korisne savjete kako doći do što većeg broja čitalaca i pronaći se u svijetu pisane riječi... Jer Vaša priča tek započinje :-)

question_answer Interesuje me i...

Da li naplaćujete mjesečne naknade za prodaju knjige?

Amber ne naplaćuje niti će ikada od Vas tražiti bilo kakve fiksne mjesečne naknade zbog plasmana na našoj platformi. Radimo na principu provizije po prodatoj knjizi.

Na koji način uzimate proviziju po prodatoj knjizi?

Provizija po knjizi iznosi 35% i ona se obračunava na Vaš iznos cijene knjige kojeg vi određujete.

Ko određuje cijenu knjige?

Cijenu knjige određujete Vi, i slobodni ste uvijek je korigovati. Ipak Amber ima algoritam preporučene cijene koji Vam može pomoći da odredite pristupačnu i privlaču cijenu po kojoj će korisnici što više kupovati Vaše knjige. Cilj nam je da što veći broj korisnika budu Vaši čitaoci.

Šta ako želim odustati od prodaje knjige?

o možete uraditi kada god želite, bez ikakve naknade, uz napomenu prema našem uređivačkom kolegiju najmanje 15 dana unaprijed. Knjiga će biti dostupna do tekućeg mjeseca, a nastupanjem novog, bit će uklonjena iz naše baze. Sav Vaš dotadašnji neisplaćen profit bit će Vam isplaćen na vrijeme.

Kako isplaćujete ostvareni profit od prodaje moje knjige?

Ostvareni profit od prodaje knjige isplaćujemo na mjesečnom principu, ukoliko je ostvaren profit veći od 100 KM u periodu od 30 dana. U svakom narednom mjesecu isplaćujemo profit ostvaren u proteklom mjesecu, tj u proteklih 30 dana, a Ugovorom je moguće definisati i duži period za isplatu profita (npr, 3, 6 ili više mjeseci). Zapamtite, obavezan minimalan iznos koji trebate ostvariti da bi Vam bilo isplaćeno jeste 100 KM. Cjelokupan iznos se isplaćuje isključivo na Vaš tekući bankovni račun, u BAM (KM) valuti.

Šta ako ne uspijem u 30 dana ostvariti takav promet u prodaji knjige?

Ništa se ne brinite, sav neisplaćen profit uvijek ostaje u Vašoj i našoj evidenciji. Sav ostvaren profit manji od 100 KM u toku 30 dana prenosi se u sljedeći mjesec i tako dalje, sve dok ne ostvarite zaokruženje iznosa na minimalno 100 KM, kada možete tražiti isplatu ostvarenog profita.

Da li Amber.ba nudi neke dodatne usluge?

U svojoj ponudi Amber.ba ima dodatne usluge koje olakšavaju nadolazećim piscima ulazak u svijet literalnog stvaralaštva, poput personalizovane web stranice (ime-prezime-autora.amber.ba ili naziv-knjige.amber.ba), registracija ISBN broja, dizajn naslovnice, marketing knjige ili autora na platformi i druge. Pogledajte našu ponudu dodatnih usluga, ako ste zainteresovani.