Školski menadžer - Menadžerski pristup rukovođenju školom


Autor: Muamer Tinjak
Knjiga je nastala kao spoj teorije i prakse (praktičnog dugogodišnjeg rada u školi i rukovođenja školom i magistarskog rada o temi Menadžerski pristup rukovođenju školom.
Godina izdanja: 2013
Izdavač: Muamer T.
$ 10,95

Knjiga školski menadžer – menadžerski pristup rukovođenja školom nastala je kao pokušaj da se odgovori na neka pitanja koja se svakodnevno nameću pred školske menadžere, direktore/ice škola.

Rukovoditi školom veliki je izazov, posebno u vremenu tolikih ograničenja od strane Zakona i podzakonskih akata, raznih uticajnih skupina (stakeholders), do limitiranosti budžetom u vremenu krize. U ovakvim okolnostima i oni koji su puni energije, ideja i motivacije odustaju i radije se bave poslovima koji im donose veću zaradu a imaju manje obaveza i odgovornosti.

Ovlasti direktora škole su toliko ograničene i smanjene da je veliko pitanje kako da u ovim okolnostima direktor bude i kreativan i dobar menadžer i istovremeno poštuje sva navedena ograničenja. Ima sve odgovornosti a praktično nikakve ovlasti ili prostor za inovativniji pristup.

Mnogo je primjera uvođenja novina i nepripremljenosti za iste kao što je slučaj sa inkluzijom zatim, tu je i uvođenje devetogodišnjeg obrazovanja, polazak djece u školu sa 6 godina uzrasta, organizovanje predškolskog odgoja, eksterna matura i još mnogo drugih pitanja u koja se ušlo na brzinu, nepripremljeno bez elaborata, pravilnika i kvalitetne konkrete pomoći i podrške mendžmentu škole i nastavnom osoblju.

Nastavno osoblje na čelu sa menadžmentom škole treba biti opredijeljeno da na kvalitetan način uključi sve učenike u nastavni proces i zadovolji njihove obrazovne potrebe. Zajednički cilj je sretno i zadovoljno dijete u sigurnom okruženju. Uspješna je jedino ona škola gdje su sva djeca zadovoljna i sretna i gdje su upotpunjene njihove potrebe.

Sve navedene probleme mora da rješava (najčešće sam) direktor škole.

Oči svih, nastavnika, roditelja i djece kao i obrazovnih vlasti uprte su u njega. Ne dobija ni od koga podršku i pomoć a od njega se puno očekuje, ako pokaže i trenutak slabosti, nekompetencije i neznanja to će ga skupo koštati.

Ko ga uči i priprema za taj posao, ko će mu ukazati na poteškoće, pomoći da nađe rješenje?