Slavko Kolar

(1. decembar 1891. – 15. Septembar 1963.)

Slavko Kolar je bio hrvatski književnik i scenarist. Za života je napisao i objavio više od stotinu djela, a najpoznatija su “Breza” i “Svoga tela gospodar”. Književnošću se bavio od mladih dana. Pisao je pripovijetke, novele, humoreske i drame. Inspiraciju i motive za svoja djela nalazio je u društvenim slojevima gdje je radio. Najviše se bavio opisima malograđanskih slojeva, ali i političarima raznih profila. Iako je jedan od rijetkih pisaca koji je pisao humoreske I satiru život je proveo radeći kao agronom ubrzo nakon završenih studija.