Sofoklo

(496. godine prije Krista- 406. godine prije Krista)

Grčki je pisac tragedija rodom iz Kolona u blizini Atene. Rodio se u imućnoj porodici u vrijeme Periklovog, zlatnog doba Atene. Osim književnim, Sofoklo se bavio i političkim radom. Drugi je po redu od trojice klasika grčke tragedije (Eshil, Sofoklo, Euripid). Bio je na prilično visokim državnim položajima. U ratu sa Samom bio je član strateškog saveza zajedno s Periklom. Radio je kao diplomat, političar i svećenik. Osnovao je zajednicu za Muze koja je okupljala najslavnije umjetnike toga doba. Epitaf mu glasi: "Krijem u ovom grobu Sofokla, koji je prvi mjesto stekao tragičkom umjetnošću, najčasniji ukras." Napisao je oko 130 drama, od čega 20 satirskih. Sačuvano je sedam tragedija: Antigona, Elektra, Kralj Edip, Trahinjanke, Ajant, Filoktet, Edip na Kolonu. Sačuvan je i odlomak satirske drame „Sljednici” („Tragači”, „Lovački psi”) koji je 1911. pronađen na jednom egipatskom papirusu. Sofoklo je temelj tragične radnje prebacio na čovjeka, uveo je trećeg glumca, povećao broj osoba u koru s 12 na 15 te je prvi koji je počeo pridavati pozornost karakteru likova i podario im više ljudskih, a manje božanskih osobina.

Sortirajte kao
Prikaz
po stranici

Antigona

Teško je naći knjigu koja na emotivniji način govori o ljubavi sestre prema bratu i hrabrosti u borbi za svoj princip. Nakon smrti kralja Edipa dva brata se bore za vlast pri čemu obojica stradaju, ali se jedan od njih, prema odluci novog kralja Kreonta – brata Edipove žene, ne smije dostojno pokopati.
$ 2,20

Kralj Edip

Kralj Edip je tragedija drevnog grčkog dramatičara Sofokla, prvi put izvedena oko 429. godine prije Krista. Bila je to druga od Sofoklovih triju komada koje su nastale, ali je prva u unutarnjoj hronologiji.
$ 1,65