Steve Jobs


 
Amber Knjižni sažeci predstavljaju rezime ključnih i glavnih ideja knjige i pomažu Vam u efikasnijem pronalaženju djela koja biste voljeli pročitati. Knjižni sažeci ne predstavljaju cjelokupno djelo niti reprodukuju originalno djelo i nisu zamjena za izvorno djelo. Knjižne sažetke proizvodi Amberov tim pisaca, istraživača i urednika i isključivo su vlasništvo Ambera.


$ 1,10

Kroz četrdeset intervjua sa Steveom Jobsom koji su vođeni tokom dvije godine - kao i intervjui sa brojnim članovima porodice, prijateljima, protivnicima i kolegama - Walter Isaacson je napisao priču o životu ličnosti kreativnog poduzetnika. Ovo je sažetak ključnih ideja knjige Waltera Issacson o životu i djelu Steve Jobsa. Steveov perfekcionizam i intenzitet često su doživljavani kao konfrontativni i bezobrazni, iako je njegovo mišljenje bilo da je podsticao ljude da budu najbolji što mogu i da stvore najbolji mogući proizvod.

Ovaj sažetak će vam pomoći:

  • razumijete ključne i prelomne trenutke privatnog i poduzetničkog života Jobsa
  • zašto je Steve Jobs bio perfekcionista u onome što je radio
  • kako je ulaganjem u drugu kompaniju, a ne Apple, učinilo Jobsa milijarderom

 

 

 
Oznake proizvoda