Suvremene finansije i digitalni novac


Autor: Lejla Softić
Upravljanje finansijama u digitalnim uvjetima zahtijeva poznavanje i primjenu suvremenih tehnologija. Digitalni novac sve više se koristi kao zamjena za konvencionalni novac. Zahvaljujući digitalnim tehnologijama finansijski resursi mogu se koristiti na više inovativnih načina, a ne samo putem bankarskog sistema. Cilj knjige je na jednom mjestu prezentirati osnovne pojmove koje je potrebno poznavati pri upravljanju osobnim finansijama u digitalnom dobu.
Godina izdanja: 2021
$ 8,20

Proces digitalizacije u bankarstvu donosi sa sobom nove mogućnosti za proširenje portfolia bankarskih usluga, ali istovremeno i nove mogućnosti za pojedince pri upravljanju osobnim finansijama. Brojne su prednosti online kupovine i plaćanja, a mobilno bankarstvoje jedan od kanala elektronskog bankarstva koji je pogodan za brzo obavljanje finansijskih transakcija primjenom 'pametnih' uređaja. Iako kriptovalute (digitalni novac) postaju sve popularnije, za 'prosječnog' pojedinca one su i dalje apstraktan pojam. Upotrebom digitalnih finansijskih usluga pojedinci kvalitetnije mogu upravljati osobnim finansijama.