Suvremeno liderstvo i HRM


Autor: Lejla Softić
U suvremenom uvjetima poslovanja postoji više različitih pristupa liderstvu. Sve transformacijske promjene započinju sa liderom koji je u stanju nadahnuti zaposlenike za novu svrhu i misiju. Zaposlenici su najdragocjeniji resurs, zahvaljujući kojem se može postići ili uništiti poslovni uspjeh preduzeća. Cilj knjige je potaknuti lidere na promjene tradicionalnog pristupa upravljanju ljudskim resursima (HRM) i primjenu suvremenog pristupa pri razvoju talenata.
Godina izdanja: 2021
$ 8,20

Lideri trebaju znati na adekvatan način komunicirati viziju i ciljeve preduzeća. Emocionalna inteligencija je komplaksan pojam koji ima značajan uticaj na svaku odluku pojedinca, timsku suradnju i realizaciju ciljeva (individualnih i organizacijskih). Znanje i kreativnost postaju 'nova' konkurentna prednost suvremenih preduzeća. Suvremeni lideri trebaju primjenjivati nove metodologije pri upravljanju suradničkim timovima, kako bi mogli uspješno poslovati i biti konkurenti na tržištu.