Uslovi korištenja i načini plaćanja

NARUČIVANJE | PLAĆANJE | ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA | OPĆENITO


OD Amber pruža uslugu putem internet stranice na domeni www.amber.ba. Usluga se sastoji iz pružanja informacija, online kupovine i transakcija te upravljanje sadržajem stranice.

Na domeni www.amber.ba određeni su uslovi i pravila prodaje i kupovine proizvoda u online prodavnici Amber.

Uslovi korištenja napravljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini i po međunarodnim običajima online poslovanja.

Korištenjem Amber.ba online trgovine svaki korisnik treba da pročita uslove korištenja te da iste uslove prihvati. Ukoliko se korisnik iz nekog razloga ne slaže sa uslovima korištenja online trgovine treba da se suzdrži od korištenja istog ili da obavijesti korisničku podršku o mogućim nedostacima ili greškama na e-mail adresu podrska@amber.ba.

Amber.ba online platforma radi svaki dan u godini od 0-24 h. Pristup online trgovini ima svako lice koje ima pristup internetu i posjeduje internet pretraživač. Kupovinu u Amber.ba online trgovini može vršiti svako lice koje pročita i prihvati uslove korištenja.
Pristup online trgovini može biti onemogućen privremeno radi ažuriranja podataka, obnavljanja stranice ili nekih drugih tehničkih problema.

Svaki korisnik Amber.ba online trgovine samovoljno za svoje potrebe i na svoju odgovornost koristi sadržaje dostupne na stranici i samovoljno prihvata uslove korištenja. Zabranjeno je korištenje bilo kakvih zlonamjernih programa ili aplikacija u cilju preuzimanja sadržaja sa stranice, a hakerski napadi na stranicu amber.ba su strogo zabranjeni. Svako nedozvoljeno, nezakonito korištenje i korištenje koje se protivi uslovima korištenja stranice amber.ba podložno je tužbi. Svako narušavanje utvrđenih pravila i uvjeta od strane korisnika rezultirat će u konačnici potpunom zabranom korištenja platforme, isključenja korisnika iz baze registrovanih korisnika i nemogućnost ponovno registracije. 

NARUČIVANJE

Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe. Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu. Sve cijene izražene su u Konvertibilnim markama (BAM).Kupac dodatno ima mogućnost prikaza cijena u američkim dolarima, eurima, hrvatskim kunama i srpskim dinarom. Proizvodi se naručuju elektronskim oblikom, pritiskom na određeni proizvod te spremanjem istog u košaricu. Proizvod se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere te potvrdi način plaćanja.

PLAĆANJE

Naručeni proizvodi ili usluge plaćaju se online jednom od kreditnih kartica: MasterCard, Maestro ili Visa.

Sigurnost plaćanja kreditnim karticama

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana upotrebom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa. Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računala i WebPay servisa, te obratno. WebPay servis i financijske ustanove razmjenjuju podatke uporabom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa. Monri Payment Gateway je certificiran prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i MasterCard pravilima. Trgovac ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.

ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA

Sva prava izdavača i autora na snimljenom audio i tekstualnom elektronskom djelu su pridržana. Kupac se obvezuje da neće neovlašteno umnožavati, izvoditi, koristi za radio difuziju te prodavati proizvode prodavatelja niti bilo koji dio tih proizvoda. U slučaju da korisnik narušava autorska i izdavačka prava, nelegalnim širenjem sadržaja na trećim stranicama ili internet izvorima OD Amber zadržava pravo da pokrene tužbu protiv korisnika kod nadležnog suda.

OPĆENITO

OD Amber. zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila. Sve promjene primijenit će se na korištenje AMBER.ba stranice. Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupovine. Usluge koje Vam pruža AMBER.ba Internet platforma ne uključuje troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i usluge za pristup našim stranicama. OD Amber nije odgovorna za troškove telefona, internet prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći. Iako Vam OD Amber nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, OD Amber ne može garantirati da će usluge na AMBER.ba odgovarati Vašim potrebama. OD Amber također ne može garantirati da će usluga biti bez pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške, molimo Vas da je prijavite našem Kontakt centru ili na e-mail podrska@amber.ba kako bismo je otklonili na najbrži mogući način.

OD Amber nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili oštećenja opreme korisnika nastalu prilikom korištenja stranice amber.ba. Korisnik je odgovoran za štete ili nepravilnosti nastale bilo kakvom greškom, prekidom konekcije, brisanjem, kašnjenjem u radu, prenosom, računarskim virusom, neovlaštenim pristupom, nemarom ili  nekom drugom radnjom.

AMBER.ba je privatno vlasništvo i u vlasništvu je OD Amber Sarajevo, ID 4303360970008. Međusobna komunikacija koja se odvija putem ove stranice mora biti u skladu sa uslovima korištenja.