Vladimir Vladimirovič Majakovski

(19.juli 1893. – 14. Marta 1930.)

Pisac, glumac i slikar te se smatra da je jedan od začetnika ruskog futurizma. Majakovski je sa oduševljenjem prihvatio Oktobarsku revoluciju, pa je mnoga svoja djela, pjesme i slike, radio nadahnut revolucijom. Prve pjesme napisao je u futurističkom tonu, a bio je na samom čelu ovog pokreta. Uspijevao je u težnji za stvaranjem nove, drugačije poezije koja je proizašla iz urbanih i revolucionarnih tokova njegovog vremena. Stvorio je novu strukturu stiha čija je svrha obraćanje velikom auditorijumu, prije svega pisanu za revolucionarnu tribinu. Njegove najpoznatije pjesme monološkog tipa su „Oblak u pantalonama“, „Flauta-kičma“, „Rat i svijet“, „Čovjek“.